Få varmen og skån miljøet

Få varmen og skån miljøet

Danskerne bruger en lang række varmekilder, når der skal holdes på varmen i husstanden. Nogle husstande opvarmes med fjernvarme, gas eller el, mens andre husstande anvender biomasse som brændsel. Det er ikke alle husstande, som har adgang til fjernvarme, og gas samt el kan blive dyrt i længden. Brugen af træbriketter er en metode, som flere anvender i dag, og denne opvarmningsmetode bliver mere og mere populær i de danske husstande. En af de væsentlige grunde til, at træbriketter er populære, ligger i, at træbriketter er miljøvenlige. Flere danskere vælger træbriketter som alternativ til fossile brændsler, da det er med til at skåne miljøet. Denne form for brændsel er med til at fremme de bæredygtige energiløsninger, hvorfor udledningen af drivhusgasser reduceres.

Fremstillingsprocessen for træbriketter

Fremstillingen af træbriketter er forholdsvis simpel, men kræver de rette maskiner til, at man kan opnå den bedste kvalitet. Når træbriketter skal fremstilles til slutbrugeren, komprimeres træaffald, savsmuld og træflis under højt tryk i maskiner. Da komprimeringsprocessen sammenpresser elementerne i en træbriket, formes denne oftest som en blok eller en cylinder. Formålet med at presse materialer som træaffald, savsmuld og træflis er, at de inden processen kan være fugtige. Når maskinen presser materialerne sammen, er det med til at fjerne fugten. Denne proces er også med til at binde træpartiklerne, således at der dannes tætte og faste brændstofsblokke eller -cylindre. 

Hvordan anvendes træbriketter?

Traditionelt anvendes kul eller træstykker til opvarmning gennem ovne, brændeovne, pejse eller kedler, men disse materialer er ikke bæredygtige, når det sammenlignes med træbriketter. Foruden dette er træbriketter fremstillet ved brug af “affald”, hvorfor man ligeledes er med til at der fældes færre træer, og at brugen af fossile brændsler reduceres. Dermed gavner det også miljøet, da der er mindre belastning. 

Træbriketter antændes i ovne, brændeovne, pejse eller kedler, men det er også muligt med andre opvarmningsenheder. Briketterne kan derfor bruges i private husstande samt kommercielle ejendomme, når man har til sinde at anvende et bæredygtigt alternativ til de traditionelle brændsler. 

Når der ses på tal fra Energistyrelsens opgørelse tilbage i 2020, viser denne opgørelse, at 16% af private danske husstande har brugt træbriketter til opvarmning af husstanden. Det er en betydelig del, når der ses på produktionen af træbriketter i landet. I Danmark blev der i samme år fremstillet 1,7 mio. tons træbriketter, hvilket viser, at denne opvarmningskilde er blevet populær. 

Når ydeevnen for træbriketter sammenlignes med traditionelt træ til opvarmning, har træbriketter en brændværdi på 4,6 kWh. Det indikerer, at træbriketter har en højere værdi end almindelig brænde jf. Videncenter for Halm og Træ. 

Hvorfor vælge træbriketter?

Træbriketter er i alt sin enkelthed et bæredygtigt alternativ, som både gavner dig, men også miljøet. Træbriketter er miljøvenlige, fordi de fremstilles af genanvendt træ. Affald, der ellers ikke vil blive udnyttet, kan bruges til at fremstille kvalitetstræbriketter, hvormed resourcerne udnyttes mere effektivt. 

Brændværdien på træbriketter er høj, hvorfor det er en effektiv opvarmningskilde, som giver en betydelig mængde varme, når de antændes. 

Processen ved fremstilling sørger for, at fugtigheden i materialerne presses ud, hvorfor det skaber ideelle forhold for en mere effektiv forbrænding. Lavere fugtighed er også med til, at skadelige emissioner reduceres.

Selve håndteringen af træbriketter og opbevaringen er meget let, hvilket skyldes den høje densitet. Densiteten ved træbriketter gør, at de er meget kompakte. Det gør det nemmere for brugeren at opbevare træbriketter, da de kan stables ovenpå hinanden. 

Når træbriketter antændes genererer de mindre aske, røgen fra træbriketter reduceres, og ligeledes vil partikler reduceres. Når dette tages i betragtning, er træbriketter med til at give en bedre luftkvalitet, end hvis man bruger fossile brændsler eller træstammer. 

Ovenstående fordele er blot nogle af de væsentligste fordele for din sundhed og miljøet, men der kan også være økonomiske fordele ved at vælge træbriketter. Endvidere er træbriketter et alsidigt produkt, hvorfor det kan bruges i private hjem, kontorer, fabrikker m.fl., da de kommer i flere forskellige former, alt afhængigt af behovet. Det er vigtigt at vælge en pålidelig leverandør af træbriketter, så man sikrer sig, at der er anvendt råmaterialer af kvalitet.

Hvordan bør man opbevare træbriketter?

For at opretholde kvaliteten af træbriketterne er det vigtigt, at man opbevarer dem korrekt. Herunder er en række råd til, hvordan du kan opbevare dine træbriketter. 

Tør og beskyttet placering: Opbevar dine træbriketter et tørt og beskyttet sted for at forhindre indtrængning af fugt. Placeringen bør være på en forhøjet overflade, så briketterne ikke ligger på jorden, da der kan trænge fugt ind i de nederste briketter. Undgå derfor direkte kontakt med gulvet/jorden. 

Ventilation: Sørg for, at der er god luftcirkulation i det område, hvor træbriketterne opbevares. Dermed kan man undgå ophobning af fugtighed og skimmelvækst.

Afdækning: Såfremt træbriketterne ikke er i en forseglet emballage, eller at der er en form for overdækning, skal du sørge for at dække dem til med en presenning eller plastik for at beskytte dem mod regn, sne og fugt. Selv hvis der er overdækning og emballage, kan man minimere sandsynligheden for fugt ved at dække briketterne.

Afstand til varmekilder: Hold briketter væk fra direkte varmekilder som pejse, ovne eller radiatorer, da overdreven varme kan påvirke briketternes struktur og brændværdi.

Rækkefølge: Brug først de ældste briketter, du har, og sørg for, at briketterne bliver brugt i den rækkefølge, de er købt.

Ved at følge disse retningslinjer kan du forlænge levetiden og kvaliteten af dine træbriketter og sikre, at de er klar til brug, når du har brug for dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *