Derfor er regnskabsanalyse af virksomhedens årsrapporten vigtig

Derfor er regnskabsanalyse af virksomhedens årsrapporten vigtig

Hver år skal de danske virksomheder udforme en årsrapport med overblik over virksomhedens økonomi. Her kan man let tro, at rapporteringen blot er et krav, og at rapporten kun er spændende for de økonomiansvarlige i virksomheden. Det er dog forkert, for årsrapporten – og særligt en regnskabsanalyse – er et vigtigt værktøj for mange i virksomheden.

Hvad er en regnskabsanalyse af årsrapporten?

Regnskabsanalysen er en rapport, der giver et godt overblik over de økonomiske og finansielle tilstande i en virksomhed. Analysen udarbejdes ofte af virksomhedens økonomiansvarlige eller en ekstern revisor, der går i dybden med årsrapporten og finder relevante tendenser i tallene. I nogle virksomheder i nogle regnskabsklasser er det faktisk et lovkrav, at årsregnskabet er udarbejdet af en ekstern revisor.

Regnskabsanalysen har til formål at give en dybere forståelse af årsrapporten og et bedre overblik over virksomhedens økonomiske situation. Rapporten vil som regel indeholde en analyse af relevante nøgletal som overskudsgrad, afkastningsgrad og likviditetsgrad, men de relevante nøgletal er afgjort at den specifikke virksomhed og branche. Herudover vil analysen sammenligne disse relevante nøgletal med tidligere perioder og med relevante konkurrenter, hvilket gør den taltunge årsrapport langt mere brugbar for beslutningstagere. Endelig vil den oftest indeholde en pengestrømsopgørelse, hvor det er muligt at få et overblik og vurdere likviditeten samt pengestrømmenes bæredygtighed.

Hvem kan få gavn af en regnskabsanalyse?

Man kan let tro, at denne udførlige analyse blot er til gavn for de økonomiansvarlige. Nøgletallene og særligt sammenligninger med tidligere perioder kan dog være et vigtigt værktøj for virksomhedens beslutningstagere, når virksomhedens strategi og fokus skal fastlægges. Herudover er regnskabsanalysen et utroligt vigtigt parameter for potentielle investorer, der med analysen kan danne sig et overblik over virksomhedens økonomi, som de kan træffe beslutninger på baggrund af.

Dermed er regnskabsanalysen et utroligt vigtigt værktøj for mange aktører – både internt virksomheden og eksternt. Virksomhedsejere, ledelser, beslutningstagere, økonomisk ansvarlige og potentielle investorer er blot nogle af de roller, der kan få stor gavn af at forstå regnskabsanalysen og årsrapporten.

Disse aktører kan bruge informationen fra regnskabsanalysen i flere henseender. Først og fremmest er analysen som sagt vigtig som beslutningsgrundlag for mange af virksomhedens vigtige beslutninger. Hernæst kan den dybe forståelse af regnskabet give de perfekte forhold for vurderinger af virksomhedens præstationer sammenlignet med tidligere perioder eller relevante konkurrenter i samme branche.

Regnskabsanalysen kan også indgå i en risikovurdering, hvor den vil give beslutningstagere vigtigt information om potentielle risici og udfordringer ved forretningsmodellen. Her kan potentielle investorer også bruge analysen til at estimere virksomhedens potentiale som investering.

Hvis du vil lærte mere om virksomhedens økonomi, kan du med fordel læse flere gode råd til at få styr på en virksomheds årsregnskab.

Regnskabsforståelse kan tillæres

Hvis du sidder som virksomhedsdrivende, anden beslutningstager eller investor, kan der altså være mange fordele ved at forstå virksomhedens økonomiske parametre. Heldigvis er der råd for alle os, der ikke har taget en uddannelse i bogføring. Der findes nemlig mange kurser, som man kan tage privat eller i forbindelse med videreuddannelse på arbejdspladsen.

For at forstå de vigtige nøgletal og blive i stand til at tage ejerskab over virksomhedens økonomi, kan det være gavnligt for mange i virksomheden at tage kursus i regnskabsforståelse. Med et kursus i regnskabsanalyse kan medarbejdere på alle niveauer blive i stand til at træffe beslutninger med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske situation.